Zaproszenie do udziału w 43. Pieszej Przemyskiej Pielgrzymce z Radymna na Jasną Górę

43. Piesza Przemyska Pielgrzymka na Jasną Górę to dla Radymna mały jubileusz. Bowiem to po raz piąty z radymniańskiej ziemi Pielgrzymi wyruszą na pątniczy szlak. Najpierw pod bożym sercem, a później pod orędownictwem świętego Wawrzyńca wielu ludzi wędrowało przed oblicze Jasnogórskiej Pani. Chociaż wydaje się, że przed nami „kolejna” wędrówka, …

WIELKANOC 2023

„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy …” Kochani Parafianie, Drodzy Goście i Dobroczyńcy naszej Parafii !         Nasz Pan, Jezus Chrystus, KRÓLUJE DZIŚ ŻYWY. Byliśmy pod Jego Krzyżem, ale śmierć nie ma już nad Nim władzy, powstał z grobu jak …

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. …

CAŁODNIOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w naszym kościele w dniu 23 marca 2023 r.

Na najbliższy czwartek nasza Parafia wyznaczona jest do CAŁODNIOWEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Taka adoracja odbywa się we wszystkich parafiach naszej diecezji, w określonej przez duszpasterstwo diecezjalne kolejności (codziennie w innej parafii, poza niedzielami i świętami). Adoracja ta jest okazją do szczególnej modlitwy w intencji Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, naszej Archidiecezji, …

KONKURS na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Obserwując tempo życia współczesnego człowieka, jego brak czasu, zauważyć można, że coraz częściej nabywamy rzeczy gotowe, które nie wymagają większego wysiłku –  poza udaniem się na zakupy. Sprowadza to również brak poświęcenia czasu dla innych osób a przez to „nadwyrężanie” relacji międzyosobowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zapraszamy dzieci i młodzież …

WOLNE MIEJSCA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RADYMNIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie   placówka wsparcia, w zakresie dziennego pobytu i opieki dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie jest pierwszą tego rodzaju placówką terapeutyczną i wspierającą dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi  zamieszkałymi na terenie …

BOŻE NARODZENIE 2022

Syn Boży przyjął naszą ludzką nędzę,abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego boskości;zrezygnował z własnej chwały,aby  uczynić nas uczestnikami swojej pełni. Św. Grzegorz z Nazjanzu Chwała na wysokości …, a pokój na ziemi! Kochani Parafianie, Drodzy Goście i Dobroczyńcy naszej Parafii !           W tym czasie świętowania Bożego Narodzenia, razem z …