Proboszcz
Ks. Kazimierz Piwowar

Wikariusz
Ks. Zbigniew Kurko

Katecheta Stały
Ks. Krzysztof Szyndler