Proboszcz
Ks. Kazimierz Piwowar

Wikariusz
Ks. Damian Matusz

Katecheta Stały
Ks. Krzysztof Szyndler

Rezydent
Ks. Stanisław Sygnarowski