Oferta świetlicy adresowana jest do dzieci uczących się na poziomie szkoły podstawowej z Radymna i okolic potrzebujących opieki i wsparcia.

Działalność Świetlicy opiera się na ogólnoludzkich wartościach etyki chrześcijańskiej.

Główne cele świetlicy to:

 1. Zorganizowanie wychowankom świetlicy fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych.
 3. Oddziaływanie terapeutyczne mające na celu łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, podnoszenie ich kultury osobistej.
 4. Uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań i inwencji twórczej uczestników świetlicy.
 5. Współpraca z rodziną dziecka, zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy.

W ramach zajęć świetlicy środowiskowej przewidziane są następujące formy działania :

Zajęcia edukacyjne i pomoc w nauce

 • pomoc w odrabianiu lekcji, ćwiczenie umiejętności szkolnych
 • wyrównywanie zaległości szkolnych
 • zajęcia rozwijające umiejętności 
 • oglądanie filmów edukacyjnych, organizowanie quizów, konkursów z zakresu różnych dziedzin wiedzy szkolnej

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia czytelnicze, biblioteczne
 • inne, w zależności od potrzeb

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną

 • gry i zabawy zręcznościowe, zespołowe
 • zajęcia na boisku 
 • zajęcia, spacery w terenie
 • turnieje i rozgrywki sportowe

Organizujemy dożywianie wychowanków 

W świetlicy funkcjonuje regulamin, opracowany przez kadrę opiekunów świetlicy. Regulamin określa zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków, zawiera ich prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary. Z regulaminem zapoznawani są wychowankowie i rodzice.

Inne działania świetlicy organizowane będą w zależności od pojawiających się potrzeb dzieci i rodziców, inicjatyw osób zaangażowanych, nadarzających się okazji, propozycji środowiska oraz możliwości finansowych .

Adres:

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a
37-550 Radymno

tel. (0-16) 62-81-059

Godziny otwarcia:

od 11.30 do 16.00
od poniedziałku do piątku