Zapraszamy do Kancelarii Parafialnej w każdy
WTOREK
CZWARTEK
i SOBOTĘ

po wieczornej Mszy św., z wyjątkiem wypadających w tych dniach świąt i uroczystości
/w dniach, w których odprawiane są dodatkowe nabożeństwa po Mszy św., kancelaria będzie czynna dopiero po zakończeniu nabożeństwa/

W sprawach pilnych (np. pogrzeb, prośba o posługę dla chorych) zapraszamy o każdej porze, najlepiej poprzez kontakt telefoniczny (tel. 16 6281059)