Zapraszamy do Kancelarii Parafialnej w każdy

po wieczornej Mszy św., z wyjątkiem wypadających w tych dniach świąt i uroczystości

(w dniach, w których odprawiane są dodatkowe nabożeństwa po Mszy św., kancelaria będzie czynna dopiero po zakończeniu nabożeństwa)