Informacje ogólne
Okres realizacji projektu01.10.2023 r. – 31.12.2026 r.
Całkowity budżet projektu2 082 304,80 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich1 965 304,80 zł
BeneficjenciOsoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności), które wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia
codziennego i będące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) mieszkańcami pow. jarosławskiego (woj. podkarpackie).
Formy wsparciaOrganizacja opieki dziennej dla Uczestniczek i Uczestników – osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu poprzez całodzienne usługi opiekuńcze, wsparcie specjalistyczne oraz aktywizację