Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. istnieje możliwość skorzystania z usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Radymnie. W ramach wsparcia prowadzone są usługi o podobnej jakości oraz w zakresie zbliżonym  do usług świadczonych w ramach zakończonego projektu pt. Przyjazny Dom. 

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu jarosławskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 628 10 59.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • zamieszkują (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie powiatu jarosławskiego
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o wsparcie wymaga pomocy innych osób;