W tę świętą noc spełnia się pradawna obietnica.
Czas oczekiwania dobiegł końca
i Dziewica wydaje na świat Mesjasza.
Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju.

Św. Jan Paweł II

Drodzy Parafianie i wszyscy przybywający do nas Goście!

          Dziękujemy Dobremu Bogu za to, że pozwala nam kolejny raz przeżywać wspólnie najświętsze i najpiękniejsze tajemnice naszej wiary: Syn Boży staje się Człowiekiem, aby całą ludzkość uczynić wielką Rodziną Dzieci Bożych, do której także, przez wyznawaną wiarę, my należymy.

          W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia: Niech Boże Dziecię przyniesie Wam pokój, miłość i nadzieję. Niech światło Jego Narodzenia rozświetla Wasze serca i domy. Niech czas świąteczny będzie okazją do spotkania z bliskimi, przeżywania radości i dziękczynienia za wszystko, co mamy;  a wspólna modlitwa w naszej świątyni, niech nas jednoczy i umacnia w głoszeniu światu, że Bóg jest między nami.

                                                 Z modlitwą i błogosławieństwem Wasi duszpasterze