AKTUALNE

Brak aktualnych ogłoszeń

ARCHIWALNE

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
materiały do zajęć edukacyjnych
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie -materiały do zajęć edukacyjnych

Załącznik nr 1 – Załączniki do rozeznania


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
materiały do zajęć rehabilitacyjnych
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie -materiały do zajęć rehabilitacyjnych

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznaniaSzanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
materiały do zajęć społeczno-kulturalnych
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie – materiały do zajęć społeczno-kulturalnych

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznania


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
materiały do zajęć społeczno-kulturalnych (bilety/kupony do kina)
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie – materiały do zajęć społeczno-kulturalnych (bilety/kupony do kina)

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznaniaSzanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
dostawy artykułów w związku z prowadzeniem czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie -artykuły do prowadzenia czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznaniaSzanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na materiały
do zajęć rehabilitacyjnych
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie – materiały do zajęć rehabilitacyjnych

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznania


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na materiały kupony do kina/bilety
na potrzeby realizacji zajęć społeczno-kulturalnych
 prowadzonych w ramach ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie – materiały do zajęć społeczno-kulturalnych – kupony do kina/bilety

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznania


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
 zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
materiały do zajęć edukacyjnych
na potrzeby realizacji ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie – materiały do zajęć edukacyjnych

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznaniaSzanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pt. „Przyjazny Dom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
nr wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0027/20,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 A, 37-550 Radymno
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na materiały ,
do zajęć społeczno-kulturalnych
 prowadzonych w ramach ww. Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

Elżbieta Gałka

tel.: 16 628 10 59

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com


Załącznik nr 1 – Rozeznanie – materiały do zajęć społeczno-kulturalnych

Załącznik nr 2 – Załączniki do rozeznania