Projekt pt. Przyjazny Dom 

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Projekt nr: RPPK.08.03.00-18-0027/20

W okresie od 01.03.2021 r. do 30.09.2023 r.  Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie realizuje projekt pt. Przyjazny Dom współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wzrost aktywności społecznej, intelektualnej
i fizycznej 30 osób starszych, powyżej 60 roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
kobiet i mężczyzn, mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego, poprzez udział w zajęciach prowadzonych w ramach Dziennego Domu Pomocy w Radymnie, w okresie od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2023 r.

Informacje ogólne

Wartość projektu1 878 900,00
Dofinansowanie1 781 323,20 zł