Obserwując tempo życia współczesnego człowieka, jego brak czasu, zauważyć można, że coraz częściej nabywamy rzeczy gotowe, które nie wymagają większego wysiłku –  poza udaniem się na zakupy. Sprowadza to również brak poświęcenia czasu dla innych osób

a przez to „nadwyrężanie” relacji międzyosobowych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w KONKURSIE na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zgłoszenia do Konkursu Przyjmujemy do III Niedzieli Wielkiego Postu (12. 03. 2023)

Szczegółowych informacji udziela ks. Zbigniew

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu na wykonanie Najpiękniejszej Palmy Wielkanocnej jest: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

2. Celem konkursu jest:

Popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;

Stworzenie okazji do zaprezentowania przez uczestników własnych pomysłów i technik wykonania Palm Wielkanocnych oraz form ich zdobienia;

Rozbudzanie inwencji twórczej;

Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;

Integracja społeczności lokalnej.

3. Zasady konkursu:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną Palmę Wielkanocną.

Technika wykonania: materiały naturalne np:. żarnowiec, bukszpan, bazie, jałowiec, suche kwiaty, krepa, wstążki, wydmuszki, bibuła itp.

4. Warunki udziału:

Wykonanie Palmy Wielkanocnej;

Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobienia;

5. Miejsce i termin zgłaszania i składania prac:

Składanie prac: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie od V Niedzieli Wielkiego Postu (26. 03. 2023) do piątku (31. 03. 2023).

6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do Palmy, zawierającą imię i nazwisko uczestnika.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 2. 04 2023 po uroczystej procesji z palmami i Mszy Świętej o godzinie 11:30.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. Dostarczenie prac na konkurs jest równoczesne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac.

8. Ocena prac:

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe (zakupione) Palmy Wielkanocne.

Oceny prac dokona komisja w dniu 1. 04. 2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.

9. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

Zgodność z regulaminem konkursu,

Pomysłowość i inwencje twórczą uczestników konkursu,

Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobionych,

Wielkość i bogactwo użytych materiałów,

Samodzielność i estetykę wykonania pracy.

10. Nagrody.

Za udział przewidziano nagrody rzeczowe; ponadto za I, II, III miejsce dodatkowe nagrody.