Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie  

placówka wsparcia, w zakresie dziennego pobytu i opieki

dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

oraz z zaburzeniami psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie jest pierwszą tego rodzaju placówką terapeutyczną i wspierającą dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi  zamieszkałymi na terenie Miasta i Gminy Radymno.

Celem działalności placówki – Domu jest pomoc dorosłym osobom /ukończone 18 lat, nie ma górnej granicy wiekowej/ przeżywającym różny kryzys psychiczny, ciągły bądź czasowy oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie,  poprzez prowadzone w placówce różnorodne zajęcia wspierające oraz świadczoną opiekę przez wykwalifikowany personel terapeutyczny placówki.

W Placówce prowadzona jest między innymi, terapia zajęciowa, trening kulinarny oraz pomoc w zakresie  specjalistycznych treningów w obszarze umiejętności dnia codziennego.

Ponadto w Domu odbywają się zajęcia  ruchowe i komputerowe oraz uczestnicy placówki, mają świadczoną pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
           Uczestnicy biorą również udział w zajęciach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówce i poza terenem w formie różnych wycieczek czy wyjść do kina  i muzeum i tym podobnych atrakcji.

Placówka zapewnia jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany w ramach treningu kulinarnego oraz  dla osób tego potrzebujących zapewnia  transport do placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.  

Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz specjalistyczną kadrą pracowników zapewniającą opiekę, wsparcie oraz terapię  i rehabilitację oraz pomoc psychologiczną i lekarską.

Nie musi się mieć orzeczenia o niepełnosprawności, wystarczy zaświadczenie od lekarza specjalisty kwalifikujące do udziału w zajęciach w placówce.       
               Środowiskowy Dom Samopomocy otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do 16.00. Siedzibę swoją ma w Radymnie przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Szczegółowych informacji udziela kierownik placówki pod  telefonem        nr.  606 – 740 – 468.