Syn Boży przyjął naszą ludzką nędzę,
abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego boskości;
zrezygnował z własnej chwały,
aby  uczynić nas uczestnikami swojej pełni.

Św. Grzegorz z Nazjanzu

Chwała na wysokości …, a pokój na ziemi!

Kochani Parafianie, Drodzy Goście i Dobroczyńcy naszej Parafii !

          W tym czasie świętowania Bożego Narodzenia, razem z pasterzami pielgrzymujemy w duchu, do betlejemskiej szopki i znajdujemy tam Maleńką Miłość złożoną w żłobie; dostrzegamy z podziwem jak Jej blask potrafi wyzwalać wzajemną życzliwość i dobroć między ludźmi. Jakże bardzo potrzebna jest nam wszystkim siła tej Bożej Miłości, w świecie naznaczonym wojną, cierpieniem i obojętnością.

          Życzymy sobie nawzajem świętowania pełnego radości i Bożego pokoju, który zwycięża wszelkie niezgody i gasi wojny. Życzymy prawdziwej wspólnoty przyjaźni i miłości w naszych rodzinach i w całej naszej Parafii, abyśmy świadectwem życia mogli głosić, że Bóg jest między nami i stał się Człowiekiem, żeby nas zbawić.

Z modlitwą i błogosławieństwem Wasi duszpasterze